110 uitnemende onderwysers toegevoeg tot Suid Afrikaanse skolestelsel

In ‘n tydperk waar die gehalte van onderwys in Suid Afrika baie sterk onder die vergrootglas kom, het Aros tydens hul jaarlikse gradeplegtigheid op Woensdagaand 14 Maart nog 110 onderwysspesialiste tot die Suid Afrikaanse onderwysstelsel bygedra.

Aros (Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies), die enigste privaat Christelike Hoëronderwysinstelling wat tans spesialis onderwysgrade in Afrikaans aanbied, het tydens die glansgeleentheid in die Brooklyn teater in Pretoria, die BEd Grondslagfase Onderrig graad aan die 110 graduandi toegeken. 19 studente het hul graad met lof geslaag. Dit bring die totaal van gekwalifiseerde onderwysers wat reeds graad gevang het deur Aros, op 286 te staan.

Professor Danie Goosen, gasspreker tydens die geleentheid, het studente daaraan herinner dat die ontvangs van ‘n graad meer waarde het as net die ontvangs van die kwalifikasie op papier. Prof Goosen het verduidelik dat die ontwikkeling van deugde soos dapperheid, matigheid, eerlikheid en hardwerkendheid ook deel was van die opleiding wat die studente ontvang het. As graduandi het hulle ook die verantwoordelikheid om met die deugde wat hulle ontwikkel en verfyn het, goed te doen aan leerders, mede-kolegas, ouers en die gemeenskap waarin hulle is, aldus Goosen.

Aros se geintegreerde leermodel maak juis hierdie ko-kurikkulêre integrasie moontlik. Studente draf klas by die Aros kampus op ‘n Vrydag of Saterdag, en het dus die geleentheid om vir assistentposte by skole, kleuterskole en ander onderriginstansies aansoek te doen, wat hul die voordeel van werkservaring in die skole bied, terwyl hul studeer. Volgens Dr Morne Diedericks, die Akademiese hoof van Aros, werk ingeskrewe Aros studente tans by meer as 230 skole in en rondom Gauteng. Daar is selfs van van Aros se graduandi wat wêreldwyd in die onderwysstelsel opgeneem is.

“Aros se studente ontvang moedertaalonderrig in Afrikaans, wat hul begrip en verstaan van hul werk soveel makliker en vinniger maak. Dit bied aan ons studente die geleentheid om vanuit Afrikaans in enige ander gemeenskap te werk. Van Gauteng se top Engelse laerskole stel hoofsaaklik Aros studente aan, daar is selfs van hulle wat in die townships by opvoedkundige instansies werk! Van ons graduandi werk ook in die Arabiese Emirate en die Verre Ooste. Aros se studente opleidingsmodel kyk na die student as goedbegronde heelmens vakspesialiste, en daarom word hierdie studente ook opgeraap deur skole, selfs voordat hul hul studies voltooi het”, aldus Diedericks.