Kennisgewings uit die Rektor se kantoor

Navrae rakende aanlyn kontaksessies

Diploma Graad R-onderrig

Onderrig in Graad R

Baccalaureus Educationis Grondslagfase-onderrig

Onderrig in Graad R tot Graad 3

Baccalaureus Educationis Intermediêrefase-onderrig

Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
Wiskunde en Natuurwetenskappe

Baccalaureus Educationis Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Tale

Nagraadse Onderwyssertifikaat Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Tale

GROOTSTE ONDERWYSBEURS IN SUID-AFRIKA BEKENDGESTEL

Drie van die grootste onderwysbeurse in die Privaat Hoër Onderwys word vandag in Pretoria bekendgestel. Aros in samewerking met Pretoria FM en Rapport Onderwysfonds bied aan drie top presterende Afrikaanse studente die geleentheid om sy/haar vier-jaar onderwysgraad kosteloos by Aros te voltooi en te verwerf. Die beurse beloop ‘n huidige waarde van R250 000,00 per beurs oor die volgende vier jaar. Dit sluit in ‘n BEd Grondslagfase graad of ‘n BEd Intermediëre Fase graad in een van die twee BEd Intermediêre Fase rigtings of ‘n BEd Senior Fase & VOO graad in een van die drie spesialiseringsrigtings.

STUDENTELEWE

Studentelewe:  Aros het 'n eiesoortige studentelewe aangesien ons 'n gekombineerde model gebruik.  Aros wil graag aan studente die geleentheid bied om vervulling en geluk in hul studentejare te beleef.  Elke student moet aan die einde van sy of haar studie kan sê:  "Dit is 'n fees om 'n Arrie te wees!"  Kontak Studentesake: maretha.lubbe@aros.ac.za

Besoek ons kampus

Adres: Dickensonlaan 1180, Waverley, Pretoria, 0186.

T 012 332 3227/8  / 012 035 0040
F 012 332 3266

E Algemene inligting: info@aros.ac.za

E Studies by Aros: hallo@aros.ac.za

Inligting oor Covid-19
Lid van