Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies


Kennisgewings uit die Rektor se kantoor

Tweede semester 2022
Kontaksessies
Nuwe Aros-kampus
Inligting rakende 2022

Diploma Graad R-onderrig

Onderrig in Graad R

Baccalaureus Educationis Grondslagfase-onderrig

Onderrig in Graad R tot Graad 3

Baccalaureus Educationis Intermediêre Fase-onderrig

Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
Wiskunde en Natuurwetenskappe

Baccalaureus Educationis Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Tale

Nagraadse Onderwyssertifikaat Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Tale

AROS VERWELKOM REKORDGETAL EERSTEJAARS IN 2022!

William Arthur Ward het gesê: “Die middelmatige onderwyser vertel. Die goeie  onderwyser verduidelik. Die bogemiddelde onderwyser demonstreer. Die uitsonderlike onderwyser inspireer.”

STUDENTELEWE

Studentelewe:  Aros het 'n eiesoortige studentelewe aangesien ons 'n gekombineerde model gebruik.  Aros wil graag aan studente die geleentheid bied om vervulling en geluk in hul studentejare te beleef.  Elke student moet aan die einde van sy of haar studie kan sê:  "Dit is 'n fees om 'n Arrie te wees!"  Kontak Studentesake: maretha.lubbe@aros.ac.za

Besoek ons kampus

Adres: Besembiesieweg 1037 , Montanapark, Pretoria.

T 012 332 3227/8  / 012 035 0040
F 012 332 3266

E Algemene inligting: info@aros.ac.za

E Studies by Aros: hallo@aros.ac.za

Inligting oor Covid-19
Lid van