Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies


Kennisgewings uit die Rektor se kantoor

Tweede semester 2022
Nuwe Aros-kampus

Diploma Graad R-onderrig

Onderrig in Graad R

Baccalaureus Educationis Grondslagfase-onderrig

Onderrig in Graad R tot Graad 3

Baccalaureus Educationis Intermediêre Fase-onderrig

Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
Wiskunde en Natuurwetenskappe

Baccalaureus Educationis Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Tale

Nagraadse Onderwyssertifikaat Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Tale
Verbruikerstudies

GROOTSTE ONDERWYSBEURS IN SUID-AFRIKA BEKENDGESTEL

Drie van die grootste onderwysbeurse in die privaat hoër onderwys word vandag in Pretoria bekendgestel. Aros bied in samewerking met Pretoria FM en Rapport Onderwysfonds aan drie top- presterende Afrikaanse studente die geleentheid om sy/haar vierjaar-onderwysgraad kosteloos by Aros te voltooi en te verwerf.

STUDENTELEWE

Studentelewe:  Aros het 'n eiesoortige studentelewe aangesien ons 'n gekombineerde model gebruik.  Aros wil graag aan studente die geleentheid bied om vervulling en geluk in hul studentejare te beleef.  Elke student moet aan die einde van sy of haar studie kan sê:  "Dit is 'n fees om 'n Arrie te wees!"  Kontak Studentesake: maretha.lubbe@aros.ac.za

Besoek ons kampus

Adres: Besembiesieweg 1037, Montanapark, Pretoria.

T 012 332 3227/8  / 012 035 0040
F 012 332 3266

E Algemene inligting: info@aros.ac.za

E Studie by Aros: hallo@aros.ac.za

Inligting oor Covid-19
Lid van