Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies


Kennisgewings uit die Rektor se kantoor

Kennisgewing vanuit die rektor se kantoor: Eerste semester

Diploma Graad R-onderrig

Onderrig in Graad R

Baccalaureus Educationis Grondslagfase-onderrig

Onderrig in Graad R tot Graad 3

Baccalaureus Educationis Intermediêre Fase-onderrig

Wiskunde en Natuurwetenskappe
Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

Baccalaureus Educationis Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

Tale
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe

Nagraadse Onderwyssertifikaat Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

Tale
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Tale

AROS BREI UIT MET NUWE OPLEIDINGSGELEENTHEDE IN DIE ONDERWYS!

Aros is ʼn private, Christelike hoëronderwysinstelling wat by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding geregistreer is.  Die onderwyslandskap in Suid-Afrika is dinamies. Tans is daar heelwat uitdagings waarvoor die onderwys te staan kom. ʼn Beduidende tekort aan onderwysers is een hiervan. Juis hierom wil Aros roepingsgedrewe studente oplei wat na hul studies die onderwysprofessie met kundigheid kan betree.

STUDENTELEWE

Aros het 'n eiesoortige studentelewe, aangesien ons 'n gekombineerde model gebruik.  Aros wil graag aan studente die geleentheid bied om 'n vervullende en gelukkige studentelewe te geniet. Elke student moet aan die einde van sy of haar studies kan sê:  "Dit is 'n fees om 'n Arrie te wees".  Kontak studentesake: maretha.lubbe@aros.ac.za

Besoek ons kampus

Adres: Dickensonlaan 1180, Waverley, Pretoria, 0186.

T 012 332 3227/8  / 012 035 0040
F 012 332 3266

E Algemene inligting: info@aros.ac.za

E Studies by Aros: hallo@aros.ac.za

Inligting oor Covid-19
Lid van