Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies


Kennisgewings uit die Rektor se kantoor

Kennisgewing vanuit die rektor se kantoor: Eerste semester

Diploma Graad R-onderrig

Onderrig in Graad R

Baccalaureus Educationis Grondslagfase-onderrig

Onderrig in Graad R tot Graad 3

Baccalaureus Educationis Intermediêrefase-onderrig

Wiskunde en Natuurwetenskappe
Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

Baccalaureus Educationis Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

Tale
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe

Nagraadse Onderwyssertifikaat Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

Tale
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Tale

’N REKORDGETAL EERSTEJAARS VIR 2021

Te midde van die wêreldwye pandemie staan Aros breëbors in 2021. Na afloop van registrasie en twee weke se aanlyn kontaksessies, kan Aros met trots aankondig dat ‘n rekordgetal van 678 eerstejaars by die Aros-familie verwelkom is. Tans beleef Aros geweldige groei. In die lig hiervan is dit vir Aros ook ‘n groot voorreg om in 2021 twee nuwe studierigtings aan te bied, naamlik NGOS en BEd Senior Fase en VOO. Beide hierdie studierigtings het geweldige groot belangstelling gelok. Onderskeidelik word 131 SF & VOO-studente en 55 NGOS-studente by Aros in hierdie jaar verwelkom. Aros bied die eerste semester weens die pandemie slegs aanlyn kontaksessies aan. Aros sien egter uit daarna om studente terug op die Aros-kampus te verwelkom. Wanneer die nuwe aantal eerstejaars ook in berekening gebring word, bring dit die totale aantal studente wat Aros as voorkeuropleidingsinstelling verkies op 1725 te staan.

STUDENTELEWE

Studentelewe:  Aros het 'n eiesoortige studentelewe, aangesien ons 'n gekombineerde model gebruik.  Aros wil graag aan studente die geleentheid bied om 'n vervullende en gelukkige studentelewe te geniet. Elke student moet aan die einde van sy of haar studie kan sê:  "Dit is 'n fees om 'n Arrie te wees."  Kontak Studentesake: maretha.lubbe@aros.ac.za

Besoek ons kampus

Adres: Dickensonlaan 1180, Waverley, Pretoria, 0186.

T 012 332 3227/8  / 012 035 0040
F 012 332 3266

E Algemene inligting: info@aros.ac.za

E Studies by Aros: hallo@aros.ac.za

Inligting oor Covid-19
Lid van