AROS BETREE NUWE ERA MET AANKONDIGING VAN TOP LEIERSKAP

Die Raad van Aros het bekend gemaak dat prof PH (Rikus) Fick aangestel is as Rektor. Die aankondiging volg op die diensaanvaarding van prof MF (Michael) Heyns as Viserektor-Akademie, op 1 Maart 2019, by Aros.

164 UITNEMENDE ONDERWYSERS TOEGEVOEG TOT SUID-AFRIKAANSE SKOLESTELSEL

In ‘n tydperk waar die gehalte van onderwys in Suid-Afrika baie sterk onder die vergrootglas kom, het Aros tydens hul jaarlikse gradeplegtigheid op Dinsdagaand 12 Maart nog 164 spesialiste tot die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel toegevoeg.

PRESTIGE-ONDERWYSBEURS

Twee van die grootste onderwysbeurse in die Privaat Hoër Onderwys word vandag in Pretoria bekendgestel. Aros in samewerking met Pretoria FM en Rapport Onderwysfonds bied aan twee top presterende Afrikaanse studente die geleentheid om sy/haar vier-jaar Onderwysgraad kosteloos by Aros te voltooi en te verwerf.

REKORDAANTAL EERSTEJAARS REGISTREER VIR 2019

Met die registrasieweek pas agter die rug, wag Aros nou met groot opgewondenheid vir eerstejaars wat eerskomende naweek met klasse gaan begin. Teenoor die 393 eerstejaars in 2018 spog Aros hierdie jaar met 454 nuwe eerstejaars wat in 2019 met hulle onderwyseropleiding gaan begin. Met hierdie getal nuwe eerstejaars bring dit die totale aantal studente wat Aros as voorkeuropleidingsinstelling verkies op 1195 te staan.

STUDENTELEWE

Aros het ‘n eiesoortige studentelewe aangesien ons ‘n gekombineerde model het.  Dit beteken langafstand onderrig Maandag tot Donderdag met kontaksessies Vrydae en Saterdae.  Aros wil graag aan studente die geleentheid gee om ‘n vol en ryk studentelewe te hê.  Elke student moet aan die einde van sy of haar studies kan sê:  "Dit is ‘n fees om ‘n Arrie te wees".

Besoek ons kampus

Adres: Dickensonlaan 1180, Waverley, Pretoria, 0186.

T 012 332 3227/8  / 012 035 0040
F 012 332 3266

E Algemene inligting: info@aros.ac.za

E Studies by Aros: hallo@aros.ac.za

Lid van