Kennisgewings uit die Rektor se kantoor

Navrae rakende aanlyn kontaksessies

Diploma Graad R-onderrig

Onderrig in Graad R

Baccalaureus Educationis Grondslagfase-onderrig

Onderrig in Graad R tot Graad 3

Baccalaureus Educationis Intermediêrefase-onderrig

Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
Wiskunde en Natuurwetenskappe

Baccalaureus Educationis Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Tale

Nagraadse Onderwyssertifikaat Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Tale

NUWE SR VIR DIE TERMYN 2021/2022 AANGEKONDIG

Die SR vir die termyn 2021/2022 is op 15 Junie 2021 by Goya’s Restaurant in Pretoria aangekondig. Dit is vir Aros en Studentesake belangrik om leierskap te ontgin en so ook die studente te bemagtig met die regte bestuurseienskappe. Aros se groei in studentegetalle het ook tot gevolg gehad dat daar vir die nuwe termyn vyf SR-lede aangewys is en nie net vier soos in die verlede nie.

STUDENTELEWE

Studentelewe:  Aros het 'n eiesoortige studentelewe, aangesien ons 'n gekombineerde model gebruik.  Aros wil graag aan studente die geleentheid bied om 'n vervullende en gelukkige studentelewe te geniet. Elke student moet aan die einde van sy of haar studie kan sê:  "Dit is 'n fees om 'n Arrie te wees."  Kontak Studentesake: maretha.lubbe@aros.ac.za

Besoek ons kampus

Adres: Dickensonlaan 1180, Waverley, Pretoria, 0186.

T 012 332 3227/8  / 012 035 0040
F 012 332 3266

E Algemene inligting: info@aros.ac.za

E Studies by Aros: hallo@aros.ac.za

Inligting oor Covid-19
Lid van