Terug na bo

Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies


GROOTSTE ONDERWYSBEURS IN SUID-AFRIKA BEKENDGESTEL

Drie van die grootste onderwysbeurse in die privaat hoëronderwyssektor word vandag in Pretoria bekendgestel. In samewerking met Pretoria FM en Rapport Onderwysfonds bied Aros aan drie top- presterende Afrikaanse studente die geleentheid om sy/haar vierjaar-onderwysgraad kosteloos by Aros te voltooi en te verwerf.

Die beurse beloop ‘n huidige waarde van R250 000,00 per beurs oor die volgende vier jaar. Dit sluit die volgende in: ‘n BEd in Grondslagfase- of ‘n BEd in Intermediêre Fasegraad in een van die twee BEd in Intermediêre Fase-rigtings of ‘n BEd in Senior Fase en VOO-graad in een van die vier spesialiseringsrigtings.

Hierdie beurs is daarop gemik om die onderwysberoep en onderwysstudie weer prominent onder skoolverlaters se aandag te bring. “Ons wil graag belê in belowende voornemende studente wat dit as ‘n roeping sien om ‘n onderwyser te word en wat by ‘n instelling wil studeer waar hulle op ‘n Reformatoriese grondslag onderrig ontvang, aldus Nadia Scott, Bemarkingsbestuurder by Aros.

Aros is geregistreer as ‘n afstandsonderriginstansie, en daarom kan voornemende studente van regoor Suid-Afrika aansoek doen om by Aros in 2025 te studeer. Voorts kan voornemende studente van regoor Suid-Afrika wat kwalifiseer ook om die Prestige-onderwysbeurs aansoek doen. In 2023 is wenners van Pretoria, Johannesburg en selfs Bethal in Mpumalanga aangewys.

Om in aanmerking vir hierdie beurs te kom, moet die kandidate aan die volgende kriteria voldoen:
1. Akademiese gemiddeld: Kandidate moes ‘n gemiddeld van ten minste 75% behaal het in beide die graad 11- finale eksamen en die Junie-eksamen van graad 12. Die punte van 2023-matrieks word in ag geneem. Kandidate tot en met die ouderdom van 21 wat reeds matriek voltooi het se finale matriekpunte word in ag geneem.

2. Deelname op skool: Leierskapsposisies, sport, kultuur en ander aktiwiteite word in ag geneem.

3. ‘n Geskrewe motivering: Kandidate moet ‘n motivering van ongeveer 300 woorde skryf waarin hulle motiveer waarom hulle onderwys by Aros wil studeer.
Aros se afstandsonderrigmodel bied die ideale geleentheid waar onderwysers hul studie en praktieseonderwys-ervaring deur hul vier jaar kan kombineer. By Aros kan studente werk en studeer.

Aansoeke vir die Prestigebeurs open op 22 Julie 2024 en sluit op 31 Oktober 2024. Om aansoek te doen, kan voornemende aansoekers Aros se webblad by www.aros.ac.za besoek.

In ‘n jaar van dankbaarheid wil Aros graag weer teruggee aan die gemeenskap. Sodoende wil Aros graag sy dankbaarheid vir die afgelope 20 jaar se seëninge betoon en ook sy waardering vir sy volgehoue groei laat blyk.


STUDENTELEWE

Studentelewe:  Aros het 'n eiesoortige studentelewe aangesien ons 'n gekombineerde model gebruik.  Aros wil graag aan studente die geleentheid bied om vervulling en geluk in hul studentejare te beleef.  Elke student moet aan die einde van sy of haar studie kan sê:  "Dit is 'n fees om 'n Arrie te wees!"  Kontak Studentesake: maretha.lubbe@aros.ac.za

Besoek ons kampus

Adres: Besembiesieweg 1037, Montanapark, Pretoria.

T 012 332 3227/8  / 012 035 004

E Algemene inligting: info@aros.ac.za

E Studie by Aros: hallo@aros.ac.za

Lid van