Diploma Graad R-onderrig

Onderrig in Graad R

Baccalaureus Educationis Grondslagfase-onderrig

Onderrig in Graad R tot Graad 3

Baccalaureus Educationis Intermediêre Fase-onderrig

Wiskunde en Natuurwetenskappe
Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

Baccalaureus Educationis Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

Tale
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe

Nagraadse Onderwyssertifikaat Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

Tale
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Tale

AROS BREI UIT MET NUWE OPLEIDINGSGELEENTHEDE IN DIE ONDERWYS!

Aros is ʼn private, Christelike hoëronderwysinstelling wat by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding geregistreer is.  Die onderwyslandskap in Suid-Afrika is dinamies. Tans is daar heelwat uitdagings waarvoor die onderwys te staan kom. ʼn Beduidende tekort aan onderwysers is een hiervan. Juis hierom wil Aros roepingsgedrewe studente oplei wat na hul studies die onderwysprofessie met kundigheid kan betree.

HIER IS DIE TWEE PRESTIGE ONDERWYS BEURSWENNERS

Aros het in Junie vanjaar twee van die grootste onderwysbeurse in die privaat hoër onderwys-sektor bekend gestel. Aros, in samewerking met Pretoria FM en Rapport Onderwysfonds, bied hiermee aan twee toppresterende Afrikaanse studente wat vir hierdie Prestige Onderwysbeurse ingeskryf het, die geleentheid om sy/haar vier jaar onderwysgraad kosteloos by Aros te verwerf. Die beurse beloop R200 000 elk.

PROF RIKUS FICK INGEHULDIG AS NUWE REKTOR

Maandagaand, 15 Julie 2019, was ‘n swierige en baie spesiale geleentheid vir Aros met die inhuldiging van die nuwe rektor, prof Rikus Fick. Aros betree hiermee ‘n nuwe era en is opgewonde om die toekoms in te stap en aan te pak met hom aan die stuur.

KEN JOU STORIE SE WENNERS BEKENDGEMAAK

Aros en PretoriaFM se Ken Jou Storie kinderboek skryfkompetisie het laasjaar weer behoorlik skrywers se kreatiwiteit getoets deur ‘n boek te skryf vir ouderdomsgroepe 4 tot 6 jaar, 7 tot 9 jaar of vir die katergorie 10 tot 12jaar.

STUDENTELEWE

Aros het 'n eiesoortige studentelewe, aangesien ons 'n gekombineerde model gebruik.  Hiermee word bedoel dat afstandsonderrig vanaf Maandag tot Donderdag plaasvind. Vrydae en Saterdae is daar egter verpligte kontaksessies. Aros wil graag aan studente die geleentheid bied om 'n vervullende en gelukkige studentelewe te geniet. Elke student moet aan die einde van sy of haar studies kan sê:  "Dit is 'n fees om 'n Arrie te wees."

Besoek ons kampus

Adres: Dickensonlaan 1180, Waverley, Pretoria, 0186.

T 012 332 3227/8  / 012 035 0040
F 012 332 3266

E Algemene inligting: info@aros.ac.za

E Studies by Aros: hallo@aros.ac.za

Inligting oor Covid-19
Lid van