Terug na bo

Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies


AROS GROEI VAN KRAG TOT KRAG

Aros poog om jaarliks studente van hoogstaande gehalte te lewer. Tans bied Aros ‘n Hoër Sertifikaat in Onderwys, BEd in Grondslagfase, BEd in Intermediêre Fase, BEd in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding asook die Nagraadse Onderwysdiploma aan. Studente volg ‘n afstandsonderrigmodel, en studente van regoor Suid-Afrika vorm deel van meer as 2 900 Aros-studente.

STUDENTELEWE

Studentelewe:  Aros het 'n eiesoortige studentelewe aangesien ons 'n gekombineerde model gebruik.  Aros wil graag aan studente die geleentheid bied om vervulling en geluk in hul studentejare te beleef.  Elke student moet aan die einde van sy of haar studie kan sê:  "Dit is 'n fees om 'n Arrie te wees!"  Kontak Studentesake: maretha.lubbe@aros.ac.za

Besoek ons kampus

Adres: Besembiesieweg 1037, Montanapark, Pretoria.

T 012 332 3227/8  / 012 035 004

E Algemene inligting: info@aros.ac.za

E Studie by Aros: hallo@aros.ac.za

Lid van