Terug na bo

Nagraadse Onderwyssertifikaat in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding (SAKO-nr. 110100)

Tale

Beskik jy oor 'n graad en wil jy graag jou roeping as onderwyser uitleef?  NGOS is 'n nagraadse onderwyssertifikaat wat jou voorberei om vakkennis in jou vakgebied aan hoërskoolleerlinge oor te dra.  Aros bied drie NGOS-spesialiseringsrigtings aan, naamlik Tale, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, asook Natuurwetenskappe.  As jy 'n passie vir die onderwys het, is hierdie rigting net vir jou!

Voornemende studente moet in besit wees van ʼn NKR-vlak 6-diploma van 360 krediete of ’n NKR-vlak 7-baccalaureusgraad van 360 krediete, met die volgende vakkombinasies vir die aanbieding van twee onderrigmetodologieë, naamlik een Senior Fase-vak en een Verdere Onderwys en Opleidingsvak.

'n Spesialisering in die Senior Fase (toepaslike vakke op tweedejaarsvlak) en 'n Verdere Onderwys en Opleidingspesialisering (’n toepaslike hoofvak wat ten minste op tweedejaarsvlak op ’n NKR-vlak 7 voltooi is) word vereis. 

Indien tale as hoofvakke in die VOO gekies word, is die voorvereiste dat dit tot op derdejaarsvlak (NKR-vlak 7) geslaag is.


1. Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Baccalaureusgraad
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 1 jaar

 • 2. Metode van aanbieding

  Hierdie kurrikulum word deur middel van ’n afstandsonderrigmodel aangebied, met 'n hoë vlak van aanlyn ondersteuning. Ondersteuning vind deurlopend deur middel van e-Klas (aanlyn) plaas.


  3. Koste per jaar

  • Aansoekfooi: R250.00
  • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2024)
  • Klasgeld: R48 340.00
  • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

   


  4. Beskikbare kurrikulums

  O350P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal

  Spesifieke voorvereistes

  VOO: Afrikaans 3
  SF: Engels 2

  O351P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal

  Spesifieke voorvereistes

  VOO: Engels 3
  SF: Afrikaans 2

  O360P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Afrikaans Huistaal

  Spesifieke voorvereistes

  VOO en SF: Afrikaans 3

  O361P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal

  Spesifieke voorvereistes

  VOO en SF: Engels 3


  5. Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

  Soos hier bo.


  6. Onderwyspraktyk

  Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen.  Die praktiese tydperke sal bepaal word deur die student se keuse om die NGOS voltyds of deeltyds te voltooi.  Om aan die vereistes te voldoen, moet die student altesaam agt weke van praktiese onderwys voltooi.  Daar word aanbeveel dat ten minste vier van die agt weke se praktiese onderwys aaneenlopend voltooi word, met ‘n minimumvereiste van twee weke aaneenlopend. Dit is belangrik dat studente daarop let dat die agt weke prakties by ‘n hoërskool voltooi moet word. 


  7. Kwalifikasie met onderskeiding

  ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.


  8. Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

  N.V.T.


  9. Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

  'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.


  10. Kurrikulums


  Kurrikulums

  O350P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
  O351P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal
  O360P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Afrikaans Huistaal
  O361P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
  Module Kr Module Kr
  Semester 1 Semester 2
  Jaar 1 Jaar 1
  Kern
  ASSE511 6 EDTS521 8
  BYBK511 8 FILO521 8
  OPVS511 10 LOND521 10
  PRAK531 12 PRAK531 12
  PREL511 8
  TECE511 10
  Elektief
  AFHV511 12 AFHV521 12
  EATS511 12 EATS521 12
  Totaal
  78 62
  Kurrikulumtotaal
  140
  Module Kr Module Kr
  Semester 1 Semester 2
  Jaar 1 Jaar 1
  Kern
  ASSE511 6 EDTS521 8
  BYBK511 8 FILO521 8
  OPVS511 10 LOND521 10
  PRAK531 12 PRAK531 12
  PREL511 8
  TECE511 10
  Elektief
  AFHS511 12 AFHS521 12
  EATV511 12 EATV521 12
  Totaal
  78 62
  Kurrikulumtotaal
  140
  Module Kr Module Kr
  Semester 1 Semester 2
  Jaar 1 Jaar 1
  Kern
  ASSE511 6 EDTS521 8
  BYBK511 8 FILO521 8
  OPVS511 10 LOND521 10
  PRAK531 12 PRAK531 12
  PREL511 8
  TECE511 10
  Elektief
  AFHS511 12 AFHS521 12
  AFHV511 12 AFHV521 12
  Totaal
  78 62
  Kurrikulumtotaal
  140
  Module Kr Module Kr
  Semester 1 Semester 2
  Jaar 1 Jaar 1
  Kern
  ASSE511 6 EDTS521 8
  BYBK511 8 FILO521 8
  OPVS511 10 LOND521 10
  PRAK531 12 PRAK531 12
  PREL511 8
  TECE511 10
  Elektief
  EATS511 12 EATS521 12
  EATV511 12 EATV521 12
  Totaal
  78 62
  Kurrikulumtotaal
  140

  Kwalifikasiemodulelys

  O350P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
  O351P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal
  O360P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Afrikaans Huistaal
  O361P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O350P Jaarvlak 1
  Eerste Semester
  AFHV511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
  ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
  BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
  EATS511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
  OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
  PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
  TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
  Tweede Semester
  AFHV521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief AFHV511 Uitkomste
  EATS521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief EATS511 Uitkomste
  EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
  FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
  LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
  Jaarkursus
  PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
  O350P Jaarvlak 1 totale krediete 140
  O350P O350P totale krediete 140
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O351P Jaarvlak 1
  Eerste Semester
  AFHS511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
  ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
  BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
  EATV511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
  OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
  PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
  TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
  Tweede Semester
  AFHS521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5B 7 12 Elektief AFHS511 Uitkomste
  EATV521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief EATV511 Uitkomste
  EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
  FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
  LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
  Jaarkursus
  PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
  O351P Jaarvlak 1 totale krediete 140
  O351P O351P totale krediete 140
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O360P Jaarvlak 1
  Eerste Semester
  AFHS511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
  AFHV511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
  ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
  BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
  OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
  PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
  TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
  Tweede Semester
  AFHS521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5B 7 12 Elektief AFHS511 Uitkomste
  AFHV521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief AFHV511 Uitkomste
  EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
  FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
  LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
  Jaarkursus
  PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
  O360P Jaarvlak 1 totale krediete 140
  O360P O360P totale krediete 140
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O361P Jaarvlak 1
  Eerste Semester
  ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
  BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
  EATS511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
  EATV511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
  OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
  PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
  TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
  Tweede Semester
  EATS521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief EATS511 Uitkomste
  EATV521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief EATV511 Uitkomste
  EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
  FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
  LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
  Jaarkursus
  PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
  O361P Jaarvlak 1 totale krediete 140
  O361P O361P totale krediete 140