Studentelewe

Aros het ‘n eiesoortige studentelewe aangesien ons ‘n gekombineerde model het.  Dit beteken langafstand onderrig Maandag tot Donderdag met kontaksessies Vrydae en Saterdae.  Aros wil graag aan studente die geleentheid gee om ‘n vol en ryk studentelewe te hê.  Elke student moet aan die einde van sy of haar studies kan sê:  "Dit is ‘n fees om ‘n Arrie te wees".


Studenteraad


Studenteraad

Studenteraad & Huiskomitee

Die studenteraad dien as 'n skakel tussen die studente en die bestuur van Aros.  Verder is die Studenteraad (SR) in samewerking met die Huiskomitee (HK) verantwoordelik vir die skep van ‘n studentekultuur en studentelewe op kampus.            

Die SR en HK het ten doel om studentelewe te vestig en te onderhou.  Verder is dit die SR en Hk se verantwoordelikheid om die Aros student se belange op kampus te bevorder.

Studenteraad: 

Hester Moldenhauer – Voorsitter

Liné Meiring – Ondervoorsitter

Monya Oosthuizen - SR-lid

Zoné Oberholzer - SR-lid

 

Huiskomitee: 

A. Greyling:

“‘n Leier is iemand wat luister na ander mense, saam deelneem aan alles en empatie sowel as simpatie toon. 'n Leier lei met respek, 'n oop kop en oop ore.”

C. Herbst:

“‘n Leier is iemand wat help om die omstandighede van ander mense se lewens te verbeter.”

D. Prinsloo: 

“‘n Leier is iemand wat leiding neem en mense lei na die beste van hulle vermoë en nie na die vermoë van die leier nie. 'n Leier is iemand wat die talent in iemand raak sien die talente wil bevorder van die persoon.”

A. van der Westhuizen: 

“'n Leier is iemand wat self ook doen sodat ander kan saam doen. Diensbaarheid, optimisme, georganiseerdheid, begrip en empatie is eienskappe wat tot voordeel strek van elke leier.” 

 

Studentelewe sluit onder andere in: 

 • Bergfiets

 • Bordkryt (studentekoerant) 
 • Dinee

 • Drama

 • Eerstejaarskamp

 • Koor

 • Lof en prysaand

 • Netbal

 • Verwysingswerkswinkels

                                                   


Studente-suksessentrum

 

Die doel van die Aros Studente-suksessentrum is om die studente te help om ten volle te ontwikkel.  Dit sluit die ontwikkeling van studente op ‘n geestelike, akademiese en sosiale vlak in.   Tans bestaan die Studente-suksessentrum se span uit dertien voltydse personeellede, wat hulle daarop toespits om die Aros student nie slegs te ondersteun nie, maar ook te begelei na sukses.

 

 

Personeel Studente-suksessentrum:

Tutors:

Die tutors ondersteun studente op akademiese vlak.  Die rol van die tutor sluit onder andere in ondersteuning deur middel van individuele sessies met studente, groepsessies tydens tutoraande en aanlyn ondersteuning deur middel van e-Klas.  Die tutors vervul ook ʼn ondersteuningsrol vir hul geallokeerde dosente. Dit sluit in administratiewe werk, merk van semesteropdragte, semestertoetse en eksamenvraestelle. 

Studente Berader:

Die pastorale berader ondersteun studente op ‘n geestelike sowel as emosionele vlak om studente sodoende toe te rus vir die uitdagings van student-wees.    

Studente ondersteunings koördineerder: 

Die studente ondersteunings koördineerder is betrokke by die ondersteuning, begeleiding  en ontwikkeling van studente op alle vlakke.  Hierdie ontwikkeling van studente sluit in die ontwikkeling van studente op akademiese, emosionele en geestelike vlak.  Studente word nie net toegerus vir die klaskamer nie, maar ook vir die wêreld buite die klaskamer. Die studente ondersteunings koördineerder bied elke semester studiewerkswinkels aan wat fokus op verbetering en ontwikkeling van studente. Temas sluit onder andere stres – en angshantering, eksamenvoorbereiding en nog vele meer in. Hindernis akkommodering vir studente word ook deur die studente ondersteunings koördineerder hanteer.

Studente-suksessentrum afdelingshoof:

Die afdelingshoof is betrokke by die beplanning en bestuur van die studente-suksessentrum in samewerking met die res van die span. Die afdelingshoof is dan ook die primêre kontakpunt met die studenteraad en die huiskomitee-lede. Saam skep hul ʼn lekker en positiewe kampuslewe by Aros.

Dienste Studente-suksessentrum

 • Akademiese steun
 • Berading
 • Portuurgroepondersteuning (klasverteenwoordigers)
 • Werkswinkels

 

 

 

 

 


Beurse en Lenings

Die volgende Aros-beurse is beskikbaar:

 • Leierskap- en kultuurbeurs
 • Akademiese beurse

Let wel: Beurse word slegs op versoek toegeken. ’n CV en merietesertifikaat moet jou aansoek vergesel. Aansoeke met motivering kan gestuur word na studenterekeninge@aros.ac.za.