Studentelewe

Aros het 'n eiesoortige studentelewe, aangesien ons 'n gekombineerde model gebruik.  Hiermee word bedoel dat afstandsonderrig vanaf Maandag tot Donderdag plaasvind. Vrydae en Saterdae is daar egter verpligte kontaksessies. Aros wil graag aan studente die geleentheid bied om 'n vervullende en gelukkige studentelewe te geniet. Elke student moet aan die einde van sy of haar studies kan sê:  "Dit is 'n fees om 'n Arrie te wees."

 


Studenteraad


Studenteraad

Studenteraad & Huiskomitee

Die Studenteraad dien as 'n skakel tussen die studente en die bestuur van Aros.  Verder is die Studenteraad (SR) in samewerking met die Huiskomitee (HK) verantwoordelik vir die skep van ‘n dinamiese studentekultuur en -lewe op kampus.            

Die SR en HK het ten doel om studentelewe te vestig en te onderhou.  Verder is dit die SR en HK se verantwoordelikheid om die Aros-student se belange op kampus te bevorder.

Studenteraad 2020 / 2021: 

Zoné Oberholzer: Voorsitter

Anjoné Denysschen:Ondervoorsitter

Monya Oosthuizen: SR-lid

Roné Bosman:  SR-lid

 

Huiskomitee 2020/2021: 

Charné Burger  -   https://youtu.be/wXvojs1pI30

Franché Bosman  -   https://youtu.be/eKQx6qBFYpQ

Gerard Gerber  -  https://youtu.be/PnhIJchrPb8

Jaco le Roux  -    https://youtu.be/JOHGdDVkOUg

Lumé Naudé  -  https://youtu.be/WqdPWeqeQnI

Marco Henning -  https://youtu.be/UTgdD8W68zE

Tamryn Oeschger   -   https://youtu.be/y3cKRm0I_ew

Zonieka Nel  -    https://youtu.be/cBl6X0WNyEs

 

Studentelewe sluit onder andere in: 

 • Bordkryt (studentekoerant) 

 • Kansa Shavathon

 • Dinee
 • Eerstejaarskamp

 • Lof- en prysaand

 • Netbal

 • Verwysingswerkwinkels

 • Loslitdag

                                                   


Studentesake

 Aros se Studentesakedepartement het ten doel om studente met hul ontwikkelingsproses te help.  Dit sluit die ontwikkeling van studente op ‘n geestelike, emosionele, akademiese en sosiale vlak in.   

Berader:

Die pastorale berader ondersteun studente geestelik en emosioneel  om studente sodoende vir die uitdagings van studentelewe toe te rus.  

Studente-ondersteuningskoördineerder: 

Die studente-ondersteuningskoördineerder is betrokke by die ondersteuning, begeleiding  en ontwikkeling van studente op akademiese, emosionele en geestelike vlak.  Studente word nie net toegerus vir die klaskamer nie, maar ook vir die wêreld buite die klaskamer. Die studente-ondersteuningskoördineerder bied elke semester studiewerkwinkels aan wat fokus op die verbetering en ontwikkeling van studente. Temas sluit onder andere stres – en angshantering, eksamenvoorbereiding en nog vele meer in. Hindernisakkommodering vir studente word ook deur die studente-ondersteuningskoördineerder hanteer.

Studentesake-afdelingshoof:

Die afdelingshoof is betrokke by die beplanning en bestuur van die departement in samewerking met die res van die span. Die afdelingshoof is dan ook die kontakpersoon wat alle kommunikasie met die Studenteraad en die Huiskomiteelede hanteer. Hulle skep saam 'n lekker en positiewe kampuslewe by Aros.

Dienste wat Studentesake lewer

 • Studentelewe
 • Akademiese steun
 • Berading
 • Portuurgroepondersteuning (klasverteenwoordigers)
 • Werkwinkels


Beurse en Lenings

Die volgende Aros-beurse is beskikbaar:

 • Leierskap- en kultuurbeurs
 • Akademiese beurse

Let wel: Beurse word slegs op versoek toegeken. ’n CV en merietesertifikaat moet jou aansoek vergesel. Aansoeke met motivering kan gestuur word na studenterekeninge@aros.ac.za.