Studentelewe

Aros het ‘n eiesoortige studentelewe aangesien ons ‘n gekombineerde model het.  Dit beteken langafstandonderrig Maandag tot Donderdag met verpligte kontaksessies Vrydae of Saterdae.  Aros wil graag aan studente die geleentheid gee om ‘n vol en ryk studentelewe te hê.  Elke student moet aan die einde van sy of haar studies kan sê:  "Dit is ‘n fees om ‘n Arrie te wees".

 


Studenteraad


Studenteraad

Studenteraad & Huiskomitee

Die studenteraad dien as 'n skakel tussen die studente en die bestuur van Aros.  Verder is die Studenteraad (SR) in samewerking met die Huiskomitee (HK) verantwoordelik vir die skep van ‘n studentekultuur en -lewe op kampus.            

Die SR en HK het ten doel om studentelewe te vestig en te onderhou.  Verder is dit die SR en HK se verantwoordelikheid om die Aros student se belange op kampus te bevorder.

Studenteraad 2019/2020: 

Hester Moldenhauer – Voorsitter

Liné Meiring – Ondervoorsitter

Monya Oosthuizen - SR-lid

Zoné Oberholzer - SR-lid

 

Huiskomitee 2019/2020: 

Bronwyn Smith - https://youtu.be/SPG7-I0hhg4 

Charné Burger - https://youtu.be/nUfD4CS2NUE 

Hanél Wilkinson -  https://youtu.be/7I1Ds3OtNfM 

Mariska Gerber - https://youtu.be/N-D1dV62WTE 

Michelle Jonker - https://youtu.be/YZR3ZYBH7Dk 

Roné Bosman -  https://youtu.be/sgWVxE01b4E 

Waneschce Vorster - https://youtu.be/bqyVttmAqVM 

Zonieka Nel - https://youtu.be/_JHcWeXb0dw Studentelewe sluit onder andere in: 

 • Bergfiets

 • Bordkryt (studentekoerant) 

 • Dinee

 • Drama

 • Eerstejaarskamp

 • Lof en prysaand

 • Netbal

 • Verwysingswerkswinkels

                                                   


Studentesake

Die doel van die Aros se studentesake departement is om die studente te help om ten volle te ontwikkel.  Dit sluit die ontwikkeling van studente op ‘n geestelike, akademiese en sosiale vlak in.   

 

Tutors:

Die tutors ondersteun studente op akademiese vlak.  Die rol van die tutor sluit onder andere in ondersteuning deur middel van individuele sessies met studente en aanlyn ondersteuning deur middel van e-Klas.  Die tutors vervul ook ʼn ondersteuningsrol vir hul geallokeerde dosente. Dit sluit in administratiewe werk, merk van semesteropdragte, semestertoetse en eksamenvraestelle. 

 

Berader:

Die pastorale berader ondersteun studente op ‘n geestelike sowel as emosionele vlak om studente sodoende toe te rus vir die uitdagings van student-wees.    

 

Studenteondersteuningskoördineerder: 

Die studenteondersteuningskoördineerder is betrokke by die ondersteuning, begeleiding  en ontwikkeling van studente op alle vlakke.  Hierdie ontwikkeling van studente sluit in die ontwikkeling van studente op akademiese, emosionele en geestelike vlak.  Studente word nie net toegerus vir die klaskamer nie, maar ook vir die wêreld buite die klaskamer. Die studenteondersteuningskoördineerder bied elke semester studiewerkswinkels aan wat fokus op verbetering en ontwikkeling van studente. Temas sluit onder andere stres – en angshantering, eksamenvoorbereiding en nog vele meer in. Hindernis akkommodering vir studente word ook deur die studenteondersteuningskoördineerder hanteer.

 

Studentesake afdelingshoof:

Die afdelingshoof is betrokke by die beplanning en bestuur van die departement in samewerking met die res van die span. Die afdelingshoof is dan ook die primêre kontakpunt met die studenteraad en die huiskomitee-lede. Saam skep hul ʼn lekker en positiewe kampuslewe by Aros.

 

Dienste Studentesake

 • Akademiese steun
 • Berading
 • Portuurgroepondersteuning (klasverteenwoordigers)
 • Werkswinkels


Beurse en Lenings

Die volgende Aros-beurse is beskikbaar:

 • Leierskap- en kultuurbeurs
 • Akademiese beurse

Let wel: Beurse word slegs op versoek toegeken. ’n CV en merietesertifikaat moet jou aansoek vergesel. Aansoeke met motivering kan gestuur word na studenterekeninge@aros.ac.za.