Dr Marietjie Bruwer

Departementshoof: Grondslagfase


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2019 Sertifikaat Assessor Afstandsonderrig Program ICO
2018 Ph.D. Professionele ontwikkeling van Graad 1 onderwysers om skoolgereedheid te bevorder Universiteit van Pretoria
2014 M.Ed. Effek van ontoereikende skoolgereedheid op leer in Graad 1 Universiteit van Pretoria
1994 B.Ed. Hons. Leerondersteuning Universiteit van Pretoria
1988 B.Prim.Ed. Junior primêr Universiteit van Pretoria

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2018 Professional development of Grade 1 teachers to promote school readiness in an inclusive education context UP PhD Thesis
2016 'School Readiness' (Chapter 7) in 'Learner support in a diverse classroom' Van Schaik
2014 The impact of insufficient school readiness on learning in Grade 1: Teachers' experiences and concerns UP Masters Dissertation
2014 Inclusive education and insufficient school readiness in Grade 1: Policy versus practice South African Journal of Childhood Education

Aanbiedings

Datum Title Geleentheid
2019-07-09 Die noodsaaklikheid van goeie onderwyser-leerderverhoudings om ‘n positiewe akademiese identiteit by die Grondslagfase leerder te kweek ICO Onderwysseminaar GSDP
2019-03-11 School Readiness Opleiding aan onderwysers by Pretoria Skool vir Serebraalgestremdheid
2019-01-23 Aanpassing van leesmateriaal volgens leerders se behoeftes SOS Middagseminaar by Laerskool Zwartkop
2018-10-19 Professionele ontwikkeling van onderwysers d.m.v. Deelnemende Aksienavorsing Aros Navorsingsdag
2018-10-16 Aanpassing van leesmateriaal volgens leerders se behoeftes SOS Middagseminaar by Laerskool Elarduspark
2018-09-25 Die noodsaaklikheid van goeie onderwyser-leerderverhoudings om ‘n positiewe akademiese identiteit by die Grondslagfase leerder te kweek BCVO se Personeelberaad in Nylstroom
2018-07-17 ICO Seminaar 2018 Onderwys in God se hand Pretoria

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Universiteit van Pretoria Leerondersteuning 9
AROS Leerondersteuning 4

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 PERS311 Perseptuele Vaardighede
2021 LOND411 Leerondersteuning 4A
2021 OPRA121 Onderwyspraktyk 1 vir Graad R
2021 LOND421 Leerondersteuning 4B
2021 LOND312 Leerondersteuning
2021 LVPS321 Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn
2021 ONLV411 Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis
2021 ENGL221 Engels
2021 LOND311 Leerondersteuning 3

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Eksterne moderator vir JGL461 Universiteit van Pretoria 2019 2019
Eksterne eksaminator vir MEd Verhandeling Universiteit van Pretoria 2018 2018
Eksterne moderator vir LITG413 NWU 2018 2018
Dosent en Departementshoof GF AROS 2017 2020
Deeltydse Dosent AROS 2016 2016
Mede-studieleier vir MEd studente Universiteit van Pretoria 2014 2018
Dosent Universiteit van Pretoria 2008 2016
Leerondersteuningsentrum Laerskool Oost-Eind 2004 2007
Grondslagfase Onderwyseres Laerskool Oost-Eind 1989 2003