Mev Rina Lemmer

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2017 Sertifikaat Gevorderde assessering in hoër onderwys. Stellenbosh Universiteit
2017 Sertifikaat Gevorderde moderering in hoër onderwys Stellenbosh Universiteit
2010 M.Ed. Inklusiewe onderwys Universiteit van Suid-Afrika
2003 B.Ed. Hons. Kleinkindontwikkeling Universiteit van Suid-Afrika
1992 H.O.D. Pre- & junior primêr Onderwyskollege Pretoria

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2018 Assessment and support of learners with autism spectrum disorders. In Eloff, I & Swart, E. Understanding educational psychology. Cape Town:Juta

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Unisa Kleinkindontwikkeling 6

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 ONHT111 Onderrig van Huistaal 1
2021 OPRA331 Onderwyspraktyk 3 vir Graad R
2021 ENGA321 Engels Addisionele Taal
2021 AFRI111 Afrikaans
2021 AFRI121 Afrikaans
2021 OPRA231 Onderwyspraktyk 2 vir Graad R
2021 KIND321 Vroeë Kinderontwikkeling
2021 LITT321 Kinderliteratuur vir Graad R
2021 ONAT321 Onderrig van 'n Addisionele Taal
2021 OPRA121 Onderwyspraktyk 1 vir Graad R
2021 ONWS311 Onderrig van Wiskunde 3A
2021 LVKU211 Lewensvaardighede: Kuns
2021 ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns
2021 ONWR211 Onderrig van Graad R-Wiskunde 2A

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Kleuteronderwyseres Verskeie kleuterskole 1992 2014