Mev Karin Buys

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2018 Sertifikaat Die wil om te help Ander
2017 Sertifikaat Gevorderde moderering in hoër onderwys Stellenbosh Universiteit
2015 Sertifikaat Assessering Universiteit van Suid-Afrika
2013 B.Ed. Hons. Bestuur en berading Tshwane Universiteit vir Tegnologie
1990 H.O.D. Junior primêr PU vir CHO

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2012 In U Hande Aros uitgewery

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Aros (NWU- lyn ) en Aros Wisk.1,2,3,Wet. leer,Pre-primere Wisk. en Wet.Afr.,Kuns, Sosiopedagogiek, Sos.en Pers. Welsyn 7 jaar

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 LVKU211 Lewensvaardighede: Kuns
2021 SPED311 Sosiopedagogiek
2021 PRAK231 Onderwyspraktyk 2
2021 ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns
2021 LVPS321 Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn
2021 LVLO211 Lewensvaardighede: Liggaamlike Opvoeding
2021 ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns
2021 ONHT211 Onderrig van Huistaal 2A
2021 ONHT221 Onderrig van Huistaal 2B
2021 LVSW311 Lewensvaardighede: Aanvangskennis (Sosiale Wetenskappe)

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Onderwyser en Aros Verskeie skole en kleuterskole 1990 2016