Terug na bo

Mev Karin Buys

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2022 Ander Ander
2021 M.Th. 'n Christelike beradingsmodel as toerusting vir grondslagfase onderwys studente om pastorale ... Noordwes-Universiteit
2018 Sertifikaat Die wil om te help Ander
2017 Sertifikaat Gevorderde moderering in hoër onderwys Stellenbosh Universiteit
2015 Sertifikaat Assessering Universiteit van Suid-Afrika
2013 B.Ed. Hons. Bestuur en berading Tshwane Universiteit vir Tegnologie
1990 H.O.D. Junior primêr PU vir CHO

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2012 In U Hande Aros uitgewery

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Aros (NWU- lyn ) en Aros Wisk.1,2,3,Wet. leer,Pre-primere Wisk. en Wet.Afr.,Kuns, Sosiopedagogiek, Sos.en Pers. Welsyn 12 jaar

Modules 2024

Jaar Modulekode Modulenaam
2024 LVPS321 Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn
2024 LVKU211 Lewensvaardighede: Kuns
2024 ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns
2024 SPED311 Sosiopedagogiek
2024 GROM211 Gesondheid en Veiligheid in Graad R
2024 ONHT212 Onderrig van Huistaal 2
2024 TVAF111 Taalvaardigheid in Afrikaans
2024 AFRI111 Afrikaans
2024 PRAK231 Onderwyspraktyk 2
2024 ONHT311 Onderrig van Huistaal 3A
2024 ONHT321 Onderrig van Huistaal 3B
2024 ONLV321 Onderrig van Lewensvaardighede: Liggaamlike Opvoeding
2024 ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1
2024 INAT121 Inleiding tot Afrikatale
2024 ONHT111 Onderrig van Huistaal 1

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Onderwyser en Aros Verskeie skole en kleuterskole 1990 2016