Mev Joyce West

Deeltydse dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2018 Sertifikaat Assesering Edutel
2017 M.Ed. Die onderrig van Engels in veeltalige en oorvol Grondslagfase klaskamers Universiteit van Suid-Afrika
2013 B.Ed. Hons. Onderwysbestuur Universiteit van Suid-Afrika
2011 B.Ed. Vroeë kinderontwikkeling en grondslagfase Universiteit van Pretoria

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2020 Navorsingswoordeboek van A-Z Fontein Uitgewery
2020 Lesson planning in the Foundation Phase Van Schaik
2019 Pre-Service Teachers' Self-Efficacy, Attitude and Academic Performance with regard to Undergraduate Research Modules South African Journal of Higher Education
2018 "Translanguaging" Better for SA Classroom Dynamics Than English-Language Imperialism HuffingtonPost
2018 Why Translanguaging is vital AfroVoice newspaper
2017 Incidental vocabulary acquisition as determinant of student performance in an undergraduate research module. Journal of Education and training studies
2017 Geloofsgebasseerde teoretiese raamwerk vir voorgraadse navorsingstudente Aros
2016 Teaching Social Science in the Foundation phase Van Schaik
2016 Theory-practice gap in undergraduate ‘teaching home language’ modules at a higher education institution: Aros as case study. Proceedings of the Seventh Annual Teaching Practice

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Aros Taalonderrig 4
Aros Navorsingsmetodiek 2
Universiteit van Pretoria Menslike bewegingstudies 1
UNISA Opvoedkundige bestuur 3

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 TECE511 Tegnologie in die Onderwys

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Dosent Aros 2015 2018
Onderwyser Laerskool -Theresapark- Primary 2012 2014