Mev Tilana Knafo

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2017 Sertifikaat Gevorderde moderering in hoër onderwys Stellenbosh Universiteit
2016 M.Ed. Sosio-onderwys Universiteit van Suid-Afrika
2015 Sertifikaat Assessering Universiteit van Suid-Afrika
2004 B.Ed. Hons. Kleinkinderopvoeding Universiteit van Suid-Afrika
1996 H.O.D. Pre-primêr Universiteit van Suid-Afrika
1985 BA Hons. Afrikaans Universiteit van Pretoria
1982 BA Universiteit van Pretoria

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2019 The disempowerment of early childhood practitioners in impoverished and marginalised communities. South African Journal of Childhood Education

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
South African National Tutor Services Kleinkindontwikkeling 2 jaar
UNISA Kleinkindontwikkeling 2 jaar

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 ORIE111 Oriëntering tot Graad R-onderrig
2021 TEOR111 Inleidende Teoretiese Raamwerk vir Graad R
2021 OPRA231 Onderwyspraktyk 2 vir Graad R
2021 KIND321 Vroeë Kinderontwikkeling
2021 LITT321 Kinderliteratuur vir Graad R
2021 ASSR311 Assessering in Graad R
2021 LVMU221 Lewensvaardighede: Uitvoerende Kunste
2021 ONET211 Onderrig van Afrikaans Eerste Taal
2021 OPRA331 Onderwyspraktyk 3 vir Graad R
2021 SPED311 Sosiopedagogiek
2021 ONLV311 Onderrig van Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn en Liggaamlike Opvoeding, Gesondheid en Veiligheid
2021 ONRI121 Onderrig in Graad R

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Dosent AROS 2013 2017
Akademiese bestuurder South African National Tutor Services 2011 2012
Voorskoolse onderwyseres Regio Centurion 2008 2011
Hoof Unisa Centre for Early Childhood Education (UCECE) 2007 2008
Voorskoolse onderwyseres Unisa Centre for Early Childhood Education (UCECE) 1996 2006