Prof Michael Heyns

Viserektor: Akademie


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2002 Ph.D. Die transformasie van die konsep 'self': met spesifieke verwysing na die werk van Charles Taylor. Ander
1988 B.D. Ideologiekritiek in teologie en volk: ‘n hermeneutiese oefening... Universiteit van Pretoria
1986 M.A. Seksualiteit as mag: ‘n filosofiese verkenning van enkele twintigste-eeuse sieninge. PU vir CHO
1984 BA Hons. Filosofie PU vir CHO
1983 BA Hoofvakke: Grieks & Filosofie PU vir CHO

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Univ. Zululand Geskiedenis v/d Filosofie, Toegepaste Etiek 1990- 1992 (2)
PU vir CHO Inleiding in die Filosofie, Ideëgeskiedenis,Ontologie, 1992- 1993 (1)
PU for CHE North-West University Inleiding in die Filosofie,Kultuurfilosofie,Samelewingsfilosofie,Filosofiese Antropologie 1994- 2004 (10)
North-West University Inleiding in die Filosofie, Kultuurfilosofie 2009-2019 (10)

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Viserektor Akademie AROS (Akademie vir Reformatoriese Opleiding en Studie - Pretoria) 2019 2019
Direkteur van die Skool vir Filosofie, & Hoof van die Instituut vir Grondslae-ondersoek Noordwes-Universiteit (Potchefstroom Kampus) North-West University (Potchefstroom Campus) 2009 2019
Mede-professor - Filosofie North-West University (Potchefstroom Campus) 2006 2009
Senior Lektor - Filosofie PU vir CHO / Noordwes-Universiteit (Potchefstroom Kampus) 2003 2005
Lektor - Filosofie PU vir CHO Potchefstroom University for Higher Education (PU for CHE) 1992 2002
Lektor - Filosofie Universiteit van Zoeloeland University of Zululand 1990 1992