Mej Lynette van Tonder

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2019 B.Ed. Hons. Assessering en kwaliteitsversekering in onderwys en opleiding Universiteit van Pretoria
2014 B.Ed. Hons. Leerderondersteuning Universiteit van Pretoria
2012 B.Ed. Intermediêr Universiteit van Pretoria

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Aros Lewensvaardigheid: Aanvangskennis 1
Aros Lewensvaardigheid: Liggaamlike Opvoeding 1
Aros Praktiese Onderwys 1

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 ONLV311 Onderrig van Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn en Liggaamlike Opvoeding, Gesondheid en Veiligheid
2021 ONLV411 Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis
2021 LVSW311 Lewensvaardighede: Aanvangskennis (Sosiale Wetenskappe)
2021 PRAK121 Onderwyspraktyk 1
2021 LVNW221 Lewensvaardighede: Aanvangskennis (Natuurwetenskappe en Tegnologie)

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Onderwyseres Laerskool Bergsig 2013 2020