Prof Rikus Fick

Rektor


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2008 Ph.D. Kerk en Dogmageskiedenis Noordwes-Universiteit
2002 M.Th. Kerk- en Dogmageskiedenis PU vir CHO
1989 B.Th. PU vir CHO
1979 BA Hons. Latyn PU vir CHO
1978 Nagraadse Diploma Opvoedkunde PU vir CHO
1977 BA PU vir CHO

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
NWU Kerk- en Dogmageskiedenis 11
NWU Latyn 10

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Studentedekaan NWU 2012 2019
Professor: Kerk- en Dogmageskiedenis en Latyn NWU 2007 2011
Dosent PU vir CHO 1984 1989
Onderwyser Potchefstroom Gimnasium 1979 1981