Bestuur

Aros word deur ʼn uitvoerende hoof bestuur, wat as rektor en voorsitter van die bestuurskomitee optree. Die bestuurskomitee bestaan uit die volgende persone:


Raad

As instelling sonder winsbejag staan Aros onder die beheer van ʼn direksie, ook genoem die raad. Die volgende persone dien tans op die raad: