Terug na bo

SWET211 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die spesifieke doelwitte, vaardighede, konsepte en temas kan analiseer wat in die vak Geskiedenis ingesluit is;
  • akademiese kennis van Geskiedenis en Geografie kan demonstreer;
  • die gebruik van ’n verskeidenheid van onderrigstrategieë kan motiveer; en
  • die belangrikheid van historiese kennis kan beskryf met betrekking tot die holistiese ontwikkeling van die leerder.

 

After completing this module, students should be able to

  • analyse the specific aims, skills, concepts, and topics included in the subject of History;
  • demonstrate academic knowledge of History and Geography;
  • motivate the use of various strategies for teaching; and
  • motivate the importance of historical knowledge in respect of the holistic development of the learner.