Terug na bo

SWET121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente  

  • die vak Sosiale Wetenskappe, soos in die KABV weergegee word, kan verduidelik;
  • bevoegdheid met betrekking tot kennis van geskiedenis en geografie kan demonstreer; en
  • maniere identifiseer wat gebruik kan word om Sosiale Wetenskappe as vak te onderrig.

After completing this module, students should be able to 

  • explain the subject Social Sciences as outlined in the CAPS;
  • demonstrate competency in terms of knowledge of history and geography; and
  • identify ways of teaching the subject Social Sciences.