Terug na bo

ONHT321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • skryf in die Grondslagfase-klaskamer kan onderrig;
  • tekstipes met skryfaktiwiteite kan integreer in die Grondslagfase-klaskamer; en
  • denke en redenering kan onderrig oor die hele kurrikulum.

After completing this module, students should be able to  

  • teach writing in the Foundation Phase classroom;
  • integrate text types with writing activities in the Foundation Phase classroom; and
  • teach thinking and reasoning across the curriculum.