Terug na bo

ONHT212 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • die onderrig kan demonstreer van Luister en Praat in die Grondslagfase;
 • benaderings kan vasstel wat tydens leesonderrig in die Grondslagfase-gebruik word;
 • metodes kan klassifiseer wat gebruik word om lees in die Grondslagfase te onderrig;
 • ’n gebalanseerde leesprogram kan beplan vir die Grondslagfase-klaskamer;
 • leesfaktore kan analiseer wat tydens leesonderrig in die Grondslagfase-klaskamer in berekening gebring moet word; en
 • ’n program kan beplan vir leerders met leesstruikelblokke sowel as ’n assesseringsprogram vir graad 1-3-leerders.

After completing this module, students should be able to 

 • demonstrate the teaching of Listening and Speaking for Foundation Phase learners;
 • determine the approaches of teaching reading in the Foundation Phase classroom;
 • classify the methods that are used in teaching reading in the Foundation Phase;
 • plan a balanced reading program for the Foundation Phase classroom;
 • analyse the reading factors that must be taken into account when teaching reading in the Foundation Phase classroom; and
 • plan a program for learners with reading barriers and an assessment program for grade 1-3 learners.