Terug na bo

ONHT311 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • verskillende elemente aangaande die onderrig van handskrif vir graad 1-3-leerders kan bespreek;
 • maniere kan ontwerp om handskrif in die Grondslagfase-klaskamer te onderrig;
 • fonologiese bewustheid by graad 1-3-leerders kan ontwikkel;
 • bewustheid oor spelling vir leerders in die Grondslagfase kan onderrig;
 • taalstruktuur en –gebruik kan onderrig; en
 • materiaal vir onderrig en leer kan skep deur tegnologie te gebruik.

 

 

After completing this module, students should be able to  

 • discuss the different elements of teaching handwriting to grade 1-3 learners;
 • design ways of teaching handwriting in the Foundation Phase classroom;
 • develop phonological awareness in grade 1-3 learners;
 • teach spelling awareness to learners in the Foundation Phase;
 • teach language structure and use; and
 • produce learning and teaching material by using technology.