Terug na bo

PRAK121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie modules sal studente

 • onderrig en leer in die Grondslagfase kan verduidelik;
 • bewyse van waarneming in die onderrig-en-leeromgewing kan voorsien;
 • die nakoming van wette en beleide kan ondersoek;
 • die onderrig van opkomende geletterdheid en Wiskunde kan verduidelik;
 • voorbeelde van administratiewe strategieë kan versamel; en
 • hul eie storieboeke kan ontwerp, skryf en illustreer.

 

After completing this module, students should be able to

 • explain teaching and learning in the Foundation Phase;
 • provide evidence of observing the teaching and learning environment;
 • examine compliance with laws and policies;
 • explain the teaching of emergent literacy and Mathematics;
 • collect examples of administrative strategies; and
 • design, write and illustrate their own storybooks.