Terug na bo

INRV112 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • begrip kan demonstreer van basiese rekenaar- en internetterminologie en -funksies;
  • die vermoë kan demonstreer om met die Microsoft Windows-bedryfstelsel en webblaaier te werk;
  • die funksies van woord- en sigbladverwerking asook aanbiedingsprogramme in ’n hoëronderwyskonteks kan toepas;
  • inligting op die internet kan assesseer, evalueer, lees en interpreteer vir akademiese doeleindes; en
  • kan verduidelik hoe tegnologie doeltreffend gebruik kan word in situasies waartydens ander onderrig word.

 

 

 

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate understanding of basic computer and internet terminology and functions;
  • demonstrate the ability to work with the Microsoft Windows operating system and web browser;
  • apply the functions of Microsoft Word and spreadsheet processing as well as presentation programmes in a higher education context;
  • access, evaluate, read and interpret information from the internet for academic purposes; and
  • explain how technology could be used effectively in teaching others.