Terug na bo

AKAG112 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor die vermoë beskik om inligting vanuit ‘n verskeidenheid bronne in te samel en begrip te demonstreer oor die integrasie en verwysing van hierdie bronne in akademiese tekste;
  • die elemente waaruit ‘n akademiese teks bestaan, kan herken, benoem en toepas;
  • verskillende verbindingstegnieke (tekseenhede) kan onderskei en toepas; en
  • ‘n akademiese skryfstyl kan herken en toepas.

At the end of this module, students should be able to

  • have the ability to gather information from a variety of sources and demonstrate an understanding regarding the integration and referencing of these sources in academic texts;
  • recognise, name and apply elements that an academic text consists of;
  • distinguish and apply a variety of connection techniques; and
  • recognise and apply an academic writing style.