Terug na bo

BESA411 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ‘n geïntegreerde kennisgeletterdheid beskik op grond waarvan hulle arbeidswetgewing kan identifiseer, verduidelik en binne bepaalde kontekste kan toepas;
  • metodes en werkswyse kan aanwend op grond waarvan hulle begrip van kontrakte en regsimplikasies in verkillende besigheidskontekste kan toon;
  • oor ‘n geïntegreerde kennisgeletterdheid beskik op grond waarvan hulle professionalisme en etiek binne in die onderneming kan toepas, ondersoek en evalueer; en
  • 'n begrip van konteks en stelsels kan demonstreer op grond waarvan hulle besigheidskwessies kan identifiseer, verduidelik en evalueer

After completing this module, students should be able to

  • possess an integrated knowledge literacy that they can use to identify, explain, and apply labour legislation within certain contexts; 
  • employ methods and procedures that they can use to show an understanding of contracts and legal implications in various business contexts;
  • possess an integrated literacy knowledge that they can use to apply, investigate, and evaluate professionalism and ethics in an undertaking; and
  • demonstrate an understanding of context and systems that they can use to identify, explain, and evaluate business matters.