Terug na bo

BESA311 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ʼn gedetailleerde kennisbasis beskik op grond waarvan hulle die belangrikheid van en behoeftes van die sakeplan vir ‘n nuwe onderneming kan identifiseer, verduidelik en evalueer;
  • metodes en werkswyses kan aanwend op grond waarvan hulle die vermoë sal demonstreer om ‘n sakeplan vir ‘n nuwe onderneming te ontwikkel;
  • metodes en werkswyses kan aanwend op grond waarvan hulle die mark van ‘n nuwe onderneming kan ontleed;
  • oor kennisgeletterdheid beskik op grond waarvan hulle die agt besigheidsfunksies kan identifiseer en verduidelik; en
  • oor kennisgeletterdheid beskik op grond waarvan hulle die aard van leierskap kan  beskryf en beoordeel.

After completing this module, students should be able to

  • possess a detailed knowledge that they can use to identify, explain, and evaluate the importance of a business plan and its requirements for a new undertaking;
  • employ methods and procedures that they can use to demonstrate their ability to develop a business plan for a new undertaking;
  • employ work methods and procedures to analyse the market of a new undertaking;
  • possess literacy knowledge that they can use to identify and analyse the eight (8) business functions; and
  • possess literacy knowledge that they can use to describe and evaluate the nature of leadership.