Terug na bo

OPRA331 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • kennis verwerf het rakende die administratiewe take by ‘n graad R-klaskamer in die eerste drie weke nadat die skole in Januarie heropen het;
  • ses weke se agtereenvolgende onderwyspraktykmentorskap in graad R tydens die tweede en derde kwartaal voltooi het;
  • ʼn reeks graad R-lesse kan evalueer, assesseer en beplan op grond van die kennis wat tydens die eerste twee jaar van studie verwerf is;
  • oor onderrig kan reflekteer vanuit ‘n Christelik-gefundeerde verwysingsraamwerk; en
  • ‘n Vlak 1-Noodhulpsertifikaat verwerf het.

After completing this module, students should

  • have acquired knowledge of the administrative tasks in a grade R classroom within three weeks after the school reopened in January;
  • have completed six weeks of consecutive teaching practice mentorship in grade R during the second and third term;
  • evaluate, assess, and plan a series of grade R lessons based on the knowledge acquired during the first two years of study;
  • reflect on teaching from a Christian-based reference framework; and
  • have obtained a Level 1 First Aid Certificate.