Terug na bo

EBWS521 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van die module sal studente

 • oor ʼn geïntegreerde kennisbasis beskik waarvolgens hulle ʼn spesifieke vakdidaktiek vir EBW grade 7-9 kan ontwerp;
 • metode en werkplekmetode implementeer waarvolgens hulle die assesseringstrategie vir EBW in grade 7-9 kan beskryf, toepas en evalueer;
 • metode en werkplekmetode implementeer waarvolgens hulle ʼn les binne die konteks van enige EBW-tema in grade 7-9 kan aanbied;
 • metode en werkplekmetode implementeer waarvolgens hulle ʼn leerprogram en LOOM kan ontwerp om EBW in grade 7-9 doeltreffend te onderrig;
 • metode en werkplekmetode implementeer waarvolgens hulle ʼn onderwysersportefeulje vir die vak EBW grade 7-9 kan ontwikkel; en
 • oor ʼn geïntegreerde en geletterde kennis beskik waarvolgens hulle die geskiedenis en ontwikkeling van die vak EBW kan beskryf en evalueer.  

 

After completion of this module, students should be able to

 • have an integrated knowledge base in terms of which they should design specific subject didactics for EMS grades 7-9;
 • implement methods and work methods in terms of which they can describe, apply and evaluate the assessment strategy for EMS in grades 7-9;
 • implement methods and work methods in terms of which they can present a lesson within the context of any EMS theme in grades 7-9;
 • implement methods and work methods in terms of which they should design a learning program and LOOM to tutor EMS efficiently in grades 7-9;
 • implement methods and work methods according to which they can develop a teacher’s portfolio for the subject EMS grades 7-9; and
 • have integrated and literacy knowledge whereby they can describe and evaluate the history and development of the subject EMS.