Terug na bo

EBWS511 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ʼn geïntegreerde basiese kennis beskik van die oriëntering tot die module;
  • oor ʼn geïntegreerde en geletterde kennis beskik waarvolgens hulle die profiel van ʼn Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-onderwyser en -leerder kan evalueer;
  • oor ʼn geïntegreerde en geletterde basiese kennis beskik waarvolgens hulle die KABV in Ekonomiese en Bestuurswetenskappe kan interpreteer; en
  • metodes en werkprosesse kan vertolk en evalueer as basis vir die ontwerp van lesbeplanning en -voorbereiding in Ekonomiese en Bestuurswetenskappe.

After completion of this module, students should be able to

  • have an integrated basic knowledge of the orientation towards the module;
  • have an integrated and literate knowledge according to which they can evaluate the profile of a teacher and learner of Economic and Management Sciences;
  • have an integrated and literate knowledge according to which they will be able to interpret and evaluate the CAPS; and
  • interpret and evaluate methods and work processes to design lesson planning and preparation in Economic and Management Sciences.