Terug na bo

ONWS121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • in staat wees om kennis van wiskundige konsepte te demonstreer en ook die vaardighede hê om wiskundige kennis te gebruik;
  • in staat wees om die verskillende benaderings tot Wiskunde-onderrig in graad R te verduidelik;
  • in staat wees om Wiskunde-onderrig op ʼn ontwikkelingstoepaslike wyse te beplan;
  • weet hoe om ontluikende Wiskunde te bevorder; en
  • weet hoe om ʼn liefde vir wiskunde as deel van die skepping te kweek.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate knowledge of mathematical concepts and have the skills to apply mathematical knowledge;
  • explain the various approaches to the teaching of Mathematics in grade R;
  • plan the teaching of Mathematics in a developmentally appropriate manner;
  • know how to promote budding mathematics; and
  • know how to foster a love for mathematics as part of creation.