Terug na bo

NATS511 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • demonstreer dat hulle die aard en struktuur van Natuurwetenskappe in die Senior Fase: grade 7-9, soos beskryf in die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV), verstaan;
  • die wetenskaplike metode in onderrig en leer in die Natuurwetenskappe-klaskamer kan implementeer;
  • leerprogramme en materiaal ontwerp om Natuurwetenskappe in die Senior Fase: grade 7-9 te onderrig; en
  • ʼn Natuurwetenskappe-departement en klaskamer kan organiseer en bestuur.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate an understanding of the nature and structure of Natural Sciences in the Senior Phase: grades 7-9, as described in the Curriculum Assessment and Policy Statement (CAPS);
  • implement the scientific learning and teaching method in the Natural Sciences classroom;
  • design learning programs and material for teaching Natural Sciences in the Senior Phase: grades 7-9; and
  • organise and manage a Natural Sciences department and classroom.