Terug na bo

OPRA121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • onderrig en leer in graad R kan verduidelik;
  • voldoening aan wette en beleide kan ondersoek;
  • kan waarneem hoe taal, wiskunde en lewensvaardighede in graad R onderrig word;
  • voorbeelde kan versamel van ’n graad R-onderwyser se administratiewe verantwoordelikhede; en
  • hul eie daaglikse program vir graad R kan ontwerp en illustreer.

After completing this module, students should be able to

  • explain teaching and learning in grade R;
  • examine compliance with laws and policies;
  • observe how language, mathematics and life skills are taught in Grade R;
  • collect examples of the grade R teacher’s administrative responsibilities; and
  • design and illustrate their own daily programme for grade R.