Terug na bo

ONLV411 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • die verskillende onderrigbenaderings met betrekking tot wetenskap en die omgewing kan vergelyk;
 • ervarings kan organiseer ten einde die jong kind se kennis van die wêreld tesame met vaardighede en waardes met betrekking tot Natuurwetenskappe, Tegnologie en Sosiale Wetenskappe uit te brei;
 • die kernbeginsels met die oog op die effektiewe onderrig van Natuurwetenskappe, Tegnologie en Sosiale Wetenskappe kan analiseer;
 • die wetenskaplike metode kan lys, verduidelik en implementeer;
 • die tegnologiese ontwerpprosesse kan analiseer, toepas, beplan en verduidelik; en
 • lesse kan ontwerp aan die hand van die Nasionale Kurrikulumverklaring (of die dokument waarmee dit vervang gaan word) se vereistes.

 

 

After completing this module, students should be able to

 • compare the different teaching approaches regarding science and the environment;
 • organises experiences in order to expand the young child’s knowledge of the world as well as skills and values regarding Natural Science, Technology, and Social Sciences;
 • analyse the key principles to teach Natural Sciences, Technology, and Social Science effectively;
 • list, clarify, plan and implement the scientific method;
 • analyse, apply, adapt, plan and clarify the technological design process; and
 • design lessons according to the requirements of the National Curriculum Statement (or its replacement).