Terug na bo

ONLV321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • die teoretiese beginsels kan verduidelik van liggaamlike opvoeding in die Grondslagfase;
 • die waarde kan evalueer van liggaamlike opvoeding in die Grondslagfase;
 • die ontwikkeling van motoriese vaardighede by die Grondslagfaseleerder kan analiseer;
 • liggaamlike opvoedingslesse kan beplan vir die Grondslagfaseleerder;
 • die aanbieding kan analiseer van spesifieke liggaamlike opvoedingsaktiwiteite in die Grondslagfase;
 • grootmotoriese struikelblokke van leerders kan analiseer; en
 • die assessering van liggaamlike opvoeding in die Grondslagfase kan beskryf en evalueer.

After completing this module, students should be able to

 • explain the theoretical principles of physical education in the Foundation Phase;
 • evaluate the value of physical education in the Foundation Phase;
 • analyse the Foundation Phase learner’s motor skills development;
 • plan physical education lessons for the Foundation Phase learner;
 • analyse the presentation of specific physical education activities in the Foundation Phase;
 • analyse gross motor obstacles that learners experience; and
 • describe and evaluate the assessment of physical education in the Foundation Phase.