Terug na bo

ONLV222 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • kreatiwiteit as konsep kan ondersoek;
  • die skep van 'n kreatiewe atmosfeer in die Grondslagfase-klaskamer kan bespreek;
  • die beplanning van kunsaktiwiteite in die Grondslagfase-klaskamer kan verduidelik; en 
  • die artistieke ontwikkeling van die jong kind kan ontleed.

After completing this module, students should be able to

  • investigate creativity as a concept;
  • discuss the creation of a creative atmosphere in the Foundation Phase classroom;
  • explain the planning of arts activities in the Foundation Phase classroom; and 
  • analyse the artistic development of the young child.