Terug na bo

ONHT221 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • spelling kan onderrig;
  • taalstruktuur en –gebruik kan onderrig;
  • voorsiening kan maak vir die ontwikkeling van tegnologiese geletterdheid; en
  • metodes kan evalueer om denk- en redeneringsvaardighede te ontwikkel.

After completing this module, students should be able to 

  • teach spelling;
  • teach language structure and use;
  • provide for the development of technological literacy; and
  • evaluate ways of developing thinking and reasoning skills.