Terug na bo

AFRO221 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

 • geïntegreerde kennis van semantiek kan toon en ’n begrip van sleutelkonsepte, terme en reëls van semantiek in Afrikaans demonstreer;
 • kennis kan toon en verstaan hoe woordeskat ontwikkel word en maniere demonstreer om dit verder in die klaskamer uit te bou; 
 • leerders se woordeskat kan analiseer en intervensies in plek stel om hul woordeskat te ontwikkel;
 • kennis van verskillende tipes kinder- en jeugliteratuur kan toon en dit ook verstaan, met die fokus op die keuse en gebruik van prenteboeke in die klaskamer;
 • die waarde en doel van illustrasies in prenteboeke kan evalueer, byvoorbeeld kulturele voorstellings; en
 • illustrasies in die klas kan gebruik om visuele geletterdheid te bevorder en leerders se begrip in Afrikaans op hierdie manier uit te bou.

After completing this module, students should be able to

 • demonstrate integrated knowledge of semantics and understanding of key concepts, terms and rules of semantics in Afrikaans;
 • display knowledge and understanding of how vocabulary is developed and demonstrate ways to expand it in the classroom;
 • analyse the vocabulary of learners and apply interventions to develop their vocabulary;
 • demonstrate knowledge and understanding of various types of children's and youth literature, focusing on picture books and their selection and use in the classroom;
 • explain the value and goal of illustrations in picture books, for example, cultural depictions; and
 • utilise illustrations in the classroom to improve visual literacy and expand the learners’ understanding of Afrikaans.