Terug na bo

INAT121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • kennis kan toon van die Afrika-kultuur en taalkontekste in ’n veeltalige Suid-Afrikaanse gemeenskap;
  • die vermoë kan demonstreer om in isiZulu en Setswana te groet;
  • ’n begrip kan toon van die taal van onderrig en leer; en
  • geleenthede en uitdagings kan identifiseer wat in ’n multikulturele klaskamer in Suid-Afrika ervaar word, tesame met die impak daarvan op die klaskamer en leer.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate knowledge of the African culture and language contexts in the multilinguistic South African society;
  • demonstrate the ability to greet in isiZulu and Setswana; 
  • demonstrate an understanding of the language of teaching and learning; and
  • identify opportunities and challenges experienced in a multicultural classroom in South Africa and the impact thereof on the classroom and learning.