Terug na bo

TVAF111 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • luister- en praatvaardighede kan toon, met verwysing na verskeie onderwerpe en tekste in Afrikaans;
 • gepaste leesvaardighede kan toepas op verskillende tekstipes deur die leesdoel in gedagte te hou;
 • kennis kan toon van die manier waarop konteks en formaat tekstruktuur, taalgebruik en -konvensies beïnvloed; en
 • skryfvaardighede kan toon in verskeie tekstipes in formele Afrikaans.

 

After completing this module, students should be able to

 • demonstrate listening and speaking skills with reference to a variety of topics and texts in
  Afrikaans;
 • apply appropriate reading skills to different text types keeping the reading goal in mind;
 • display knowledge of the way context and format influence text structure, language usage
  and conventions; and
 • demonstrate writing skills in a variety of text types in formal Afrikaans.