Terug na bo

OPRA332 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • kennis kan verwerf rakende die administratiewe take by ‘n graad R-klaskamer in die eerste drie weke na die skole in Januarie heropen het;
  • ses weke se agtereenvolgende onderwyspraktykmentorskap in graad R tydens die tweede en derde kwartaal kan voltooi;
  • ʼn reeks graad R-lesse evalueer, assesseer en beplan op grond van die kennis wat tydens die eerste twee jaar van studie verwerf is;
  • oor onderrig kan reflekteer vanuit ‘n Christelik-gefundeerde verwysingsraamwerk; en
  • ‘n Vlak 1-noodhulpsertifikaat kan verwerf.

After completing this module, students should be able to

  • gain knowledge regarding the administrative tasks in a grade R classroom in the first three weeks after the schools re-opened in January;
  • complete six weeks’ successive teaching-practice mentorship in grade R during the second and third terms;
  • evaluate, assess and plan a range of grade R lessons based on knowledge gained during the first two years of study;
  • reflect on teaching from a Christian-based frame of reference; and
  • obtain a Level 1 First Aid certificate.