Terug na bo

WISO412 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • gedetailleerde akademiese kennis kan demonstreer van datahantering se kernareas en konsepte;
  • kennis kan toepas van Wiskunde en onderrig en leer; en
  • kan beplan vir die onderrig van datahantering en waarskynlikheid.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate detailed academic knowledge of data handling’s core areas and data handling;
  • apply knowledge of Mathematics and teaching and learning; and
  • plan for teaching data handling and probability.