Terug na bo

WISO212 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • gedetailleerde akademiese kennis van die hoofareas en konsepte van optelling en aftrekking kan demonstreer;
  • kennis van wiskunde sowel as onderrig en leer kan toepas; en
  • vir die onderrig van optelling en aftrekking kan beplan.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate detailed academic knowledge of the main areas and concepts of addition and subtraction;
  • apply knowledge of mathematics as well as teaching and learning; and
  • plan for teaching addition and subtraction.