Terug na bo

SWET222 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die toepassing van die spesifieke doelwitte en konsepte van geografie as dissipline kan demonstreer;
  • akademiese kennis van twee subdissiplines in geografie, naamlik geomorfologie en klimatologie, kan demonstreer; en
  • ‘n verskeidenheid onderrigstrategieë in geografie as dissipline, as deel van Sosiale Wetenskappe, kan analiseer.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate the application of specific objectives and concepts included in the subject of Geography;
  • demonstrate an academic knowledge of two subdisciplines in Geography, namely geomorphology and climatology; and
  • analyse a variety of teaching strategies in the subject of Geography as part of Social Sciences.