Terug na bo

SWET222 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die toepassing van die spesifieke doelwitte en konsepte van Geografie as vak kan demonstreer;
  • akademiese kennis van twee subdissiplines in Geografie, naamlik geomorfologie en klimatologie, kan demonstreer; en
  • ‘n verskeidenheid onderrigstrategieë in die vak Geografie, as deel van Sosiale Wetenskappe, kan analiseer.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate the application of specific objectives and concepts included in the subject of Geography;
  • demonstrate an academic knowledge of two subdisciplines in Geography, namely geomorphology and climatology; and
  • analyse a variety of teaching strategies in the subject of Geography as part of Social Sciences.