Terug na bo

NAVP422 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Na die voltooiing van hierdie module sal studente

  • pas geïntegreerde kennisgeletterd-heid toe binne ‘n spesifieke dissipline of onderwerp; en
  • pas geïntegreerde metodes en werkwyses toe om ‘n navorsingsvoorstel en navorsingsprojek uit te voer.

After completion of this module the student should be able to

  •