NGOS Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding Onderrig

Hierdie kursus word hoofsaaklik aanlyn deur middel van e-leer aangebied met akademiese ondersteuning tydens beperkte ontmoetingsgeleenthede.

Die Nagraadse Onderwyssertifikaat in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding Onderrig rus die student wat reeds oor die nodige vakkennis in 'n vakgebied beskik toe om die vakspesifieke leerinhoude vir leerders vanaf graad 7 tot 12 in die praktyk effektief te onderrig.

Vir spesialisering in Natuurwetenskappe vir die VOO-vakmetodiek moet studente aan die volgende vereistes voldoen: Vir spesialisering in Wiskundeonderrig is Wiskunde 2 of Statistiek 2 of Toegepaste Wiskunde 2 die voorvereiste. Vir spesialisering in Lewenswetenskappeonderrig is die voorvereiste Botanie 2 en Soölogie 1 of Soölogie 2 en Botanie 1 of Biologie 2. Vir die SF-vakmetodiek is Wiskunde 2 die voorvereiste om te spesialiseer in die onderrig van Wiskunde. Vir spesialisering in die onderrig van Natuurwetenskappe is Biologie 2 of Botanie 2 of Soölogie 2 of Fisika 2 of Chemie 2 of Geografie 2 die voorvereiste.

 

Metode van aflewering

Hierdie kursus word hoofsaaklik aanlyn deur middel van e-leer aangebied met akademiese ondersteuning tydens beperkte ontmoetingsgeleenthede. Onderrigondersteuning vind deurlopend aanlyn deur middel van e-Klas plaas.

Praktiese onderwys

Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen. Die praktiese tydperke sal bepaal word na gelang van die student se keuse om die program voltyds of deeltyds af te handel. Voltydse studente wat studies in een jaar wil voltooi (met maksimum van tot twee jaar), doen in die eerste semester vier weke prakties sowel as vier weke in die tweede semester. Deeltydse studente wat studies oor twee jaar versprei (met maksimum van tot drie jaar) doen twee weke prakties per semester.