BEd Grondslagfase-onderrig

Onderrig in Graad R tot Graad 3

Die Grondslagfase strek van graad 0 tot graad 3.  Hier word daar gebou aan die kind se etiese, sosiale en fundamentele grondslag as onderwyser.  Om in hierdie fase te onderrig, moet jy 'n liefde hê om met jong kinders te werk en dit geniet om deur middel van 'n praktiese aanslag te onderrig.  Die onderwyser moet selfs in hierdie fase 'n kenner wees in die taal-, syfer- en lewensvaardighede-leefareas.  Geduld, kreatiwiteit en empatie is tipiese kenmerke van 'n Grondslagfase-onderwyser.  

Modus van aaanbieding

 • Die metode van aanbieding is afstandonderrig met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.  
 • Praktiese onderwys: Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye by skole prakties te doen. Studente word vir die praktiese tydperk deur Aros by 'n skool geplaas (indien die student nie alreeds by 'n skool betrokke is nie).
  • Eerstejaarstudente begin met praktiese onderwys in die derde skoolkwartaal.
  • Tweedejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die tydperke word tydens die tweede en derde skoolkwartaal voltooi.
  • Derdejaarstudente voltooi ook twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk gedurende kwartaal twee en drie.
  • Vierdejaarstudente voltooi drie aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die eerste drie weke vind plaas wanneer skole in die eerste kwartaal open. 

Toelatingsvereistes

Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) 

 • 600 Aros-toelatingspunte.
 • 50% vir Afrikaans Huistaal/Afrikaans Eerste Addisionele Taal.
 • 50% vir Engelse Huistaal/Engels Eerste Addisionele Taal. 
 • Diploma- of universiteitstoelating. 
 • Studente wat nie gedurende die matriekeksamen universiteitstoelating ontvang het nie, word outomaties vir twee brugmodules (KRIT en LEER) geregistreer. Die twee modules word in die eerste semester van die eerste jaar saam met die BEd-kurrikulum gevolg. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.  
 • Voornemende studente wat in besit van ‘n matrieksertifikaat is, met ‘n punt van ten minste 570 sal in aanmerking kom vir plasing op die waglys. Sodanige studente sal teen 31 Oktober toelating kan ontvang, sou kapasiteit dit toelaat. 
 • Voornemende studente wat tans in matriek is met 'n punt van ten minste 570 sal op 'n waglys geplaas word.  Sodanige studente sal toelating ontvang indien die student met die matriekuitslae, wat Januarie 2023 ontvang word, aan die toelatingsvereistes van die program voldoen. 

Senior Sertifikaat (SS) - voor 2008 gematrikuleer 

 • Universiteitstoelating.
 • Indien studente nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E's op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie. 

Koste per jaar

 • Aansoekfooi:  R250
 • Registrasie:  R3 500 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023).
 • Klasgeld:  ongeveer R51 100 (eerste deposito ingesluit).
 • Handboeke:  ongeveer R7 000.

Bereken toelatingspunt

Toelatingspunt van Aros

Kurrikuluminligting

NKR-vlak : 7
Minimum tydperk : 4 jaar
Toelatingspunt: 600
Toelating waglys: 570
Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%
Minimum Nasionale Senior Sertifikaat met diplomatoelating