O200P BEd Grondslagfase Onderrig

Die BEd in Grondslagfase Onderrig is spesifiek gerig op die opleiding van onderwysers wat binne die grondslagfase (graad R tot 3) onderrig wil gee. Die graad bemagtig die student om die beginsels van onderwys (spesifiek tot die fase) te verstaan en om die beginsels in die praktyk toe te pas. Aros se onderwysgraadstudies is daarop gemik om vir studente 'n stewige teoretiese onderbou te gee, terwyl waardevolle praktykervaring hand aan hand met die teorie loop.

Binne die verskillende spesialiseringsvelde van die kurrikulum word daar gefokus op geletterdheid, gesyferdheid en lewensvaardighede.

Onderrigmedium

 • Studente woon verpligte kontaksessies op Vrydae OF Saterdae by Aros se kampus in Waverley te Pretoria by.
 • Deur die res van die week vind onderrig deur middel van e-Klas (via die internet) plaas.
 • Werkgeïntegreerde leer: Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye prakties by skole te doen. Studente word vir die praktiese tydperk deur Aros by 'n skool geplaas (indien die student nie alreeds by 'n skool betrokke is nie).
  • Eerstejaarstudente begin met werkgeïntegreerde leer in die derde skoolkwartaal.
  • Tweedejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Een van die tydperke moet in 'n graad R-klas voltooi word. Die tydperke word tydens die tweede en derde skoolkwartaal voltooi.
  • Derdejaarstudente voltooi ook twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk gedurende kwartaal een, twee en drie.
  • Vierdejaarstudente voltooi drie aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die eerste drie weke vind plaas met skoolaanvangs in die eerste kwartaal en moet in 'n laerskool voltooi word. Die oorblywende twee tydperke kan in enige grondslagfasegraad voltooi word.

Toelatingsvereistes

 • Matriek met ‘n APS-telling van 30 (Lewensoriëntering ingesluit) en universiteitsvrystelling
 • Sonder universiteitsvrystelling:
  • Voorwaardelike toelating
  • Oorbruggingsmodules: KRIT111 en LEER113