Aansoek vir beurs


Jy moet 'n gemiddeld van ten minste 70% en hoër in beide graad 11 finale uitslae sowel as Graad 12 Rekordeksamenpunte hê.