Biblioteekure

Tydens semester en eksamen:               

Maandag – Vrydag:          08:00 – 20:00

Saterdag:                        07:00 – 15:00

Vakansies

Maandag – Vrydag:          08:00-16:00

Gesluit op vakansiedae.

(Indien die vakansiedag op 'n Vrydag val is die Biblioteek nie op die Saterdag oop nie).

Aanlynbiblioteek databasis

The Chronicle of Higher Education

Journal of Early Christian History

Skriflig

Koers

Tydskrif vir Geesteswetenkskappe


Aros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoër onderwysinstelling geregistreer
kragtens die wet op Hoër Onderwys, 1997. Registrasienr: 2012/HE08/001.