164 uitnemende onderwysers toegevoeg tot Suid-Afrikaanse skolestelsel

In ‘n tydperk waar die gehalte van onderwys in Suid-Afrika baie sterk onder die vergrootglas kom, het Aros tydens hul jaarlikse gradeplegtigheid op Dinsdagaand 12 Maart nog 164 spesialiste tot die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel toegevoeg.

Aros (Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies), die enigste privaat Christelike hoëronderwysinstelling wat tans spesialis onderwysgrade in Afrikaans aanbied, het tydens sy jaarlikse glansgeleentheid in die Choose Life Church in Moreletapark, die Diploma in Graad R Onderrig aan 13 diplomandi en die BEd in Grondslagfase Onderrig aan 151 graduandi toegeken. Een diplomandus en 31 graduandi het die kwalifikasie met onderskeiding behaal. Dit bring die totaal van gekwalifiseerde onderwysers wat reeds deur Aros afgelewer is, op 450 te staan.