Prestige-onderwysbeurs

Twee van die grootste onderwysbeurse in die Privaat Hoër Onderwys word vandag in Pretoria bekendgestel. Aros in samewerking met Pretoria FM en Rapport Onderwysfonds bied aan twee top presterende Afrikaanse studente die geleentheid om sy/haar vier-jaar Onderwysgraad kosteloos by Aros te voltooi en te verwerf.

Die beurse beloop ‘n huidige waarde van R200 000-00 per beurs oor die volgende vier jaar. Dit sluit in ‘n BEd Grondslagfase graad of ‘n BEd Intermediëre Fase graad in een van die twee BEd rigtings naamlik Wiskunde en Natuurwetenskappe of Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe.

Hierdie beurs is daarop gemik om die onderwysberoep en studies in onderwys weer prominent onder skoolverlaters se aandag te bring.

“Ons wil graag belê in belowende voornemende studente wat dit as ‘n roeping sien om onderwyser te word en wat wil studeer by ‘n instelling waar hulle op ‘n Reformatoriese grondslag onderrig ontvang. Ons land het sulke mense dringend nodig,” aldus Prof Rikus Fick, wat pas aangestel is as die nuwe Rektor van Aros.

Om in aanmerking te kom vir hierdie beurs, moet voornemende studente aan die volgende kriteria voldoen:

  1. ‘n Gemiddeld van ten minste 70% behaal in beide die graad 11 en Junie-eksamen punte van 2019 matrieks word in ag geneem. Vir persone wat reeds uit matriek is, tot en met die ouderdom van 21, word daar gekyk na finale matriekpunte.
  2. Deelname op skool en daarna aan sport, kultuur en ander aktiwiteite
  3. Leiersposisies wat in verskeie omstandighede beklee is
  4. Motivering van + 300 woorde skryf waarin die kandidate motiveer waarom hul onderwys by Aros wil studeer.

 

Aros se gemengde onderrigmodel bied die ideale geleentheid waar onderwysers hul studie en praktiese onderwys ervaring deur hul vier jaar kan kombineer. Studente het of op ‘n Vrydag of op ‘n Saterdag klas by Aros se kampus in Waverley, Pretoria, en kan dus deur die week as assistent by die skole werk.

Aansoeke vir die Prestige Beurs open op 18 Junie 2019 en sluit op 16 Augustus 2019. Om aansoek te doen, kan voornemende aansoekers Aros se webblad besoek by www.aros.ac.za.

Vir enige media navrae in die verband:

Nadia Scott
Bemarkingsbestuurder

Kliek hier om aansoek te doen