Terug na bo

LVPS321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie modules sal studente

  • oor ‘n kennisbasis beskik om morele, geestelike, asook persoonlike en sosiale ontwikkeling by ‘n kind te bevorder, te laat groei en te ontwikkel;
  • metodes en werkswyses kan implementeer om dissipline en verhoudings tussen die skool- en ouerhuis te bevorder; en
  • metodes en werkswyses op grond van toepaslike relevante waardes kan kies om in ‘n daaglikse program te integreer.

After completing this module, students should be able to

  • have a knowledge base to promote, foster, and develop moral, spiritual, personal and social development in the child;
  • implement methods and approaches to promote discipline and relationships between the school and the learner’s home; and
  • select methods and approaches based on relevant values to integrate into a daily programme.